Adar yn addasu i'w cynefin

Golwg ar sut mae rhai adar wedi addasu i’w cynefin.

Bywyd o dan y dŵr

Cipolwg ar beth sy'n digwydd mewn pwll dŵr ar y traeth wrth i'r llanw droi.

Creaduriaid y môr yn addasu i'w cynefin

Gwelir esiamplau o sut mae creaduriaid y môr yn addasu i'w cynefin.

Dysgu am y dyfrgi

Golwg ar sut mae'r dyfrgi wedi addasu i'w gynefin.

Gwarchod pengwiniaid ifanc

Sut mae pengwiniaid wedi addasu er mwyn atgenhedlu mewn tymereddau oer.

Pengwiniaid brenhinol

Dangosir sut mae'r pengwiniaid brenhinol yn gweithio fel tîm i oroesi.