Gweithio ar stondin smŵddi

Mae llawer o gwsmeriaid yn ymweld â stondin smŵddi Carter ac Izzie.