Mar a nì thu bileag

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu bileag.

Mar a sgrìobhas tu bàrdachd

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu bàrdachd.

Mar a sgrìobhas tu artaigil naidheachd

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu artaigil naidheachd.

Mar a sgrìobhas tu aithisg

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu aithisg.

Mar a nì thu taisbeanadh

Bhidio agus ceistean air mar a nì thu taisbeanadh.

Mar a nì thu structar sgeulachd

Bhidio agus ceistean air mar a nì thu structar sgeulachd.

Mar a chruthaicheas tu caractar ann an sgeulachd

Bhidio agus ceistean air mar a chruthaicheas tu caractar ann an sgeulachd.

Mar a chruthaicheas tu suidheachadh ann an sgeulachd

Bhidio agus ceistean air mar a chruthaicheas tu suidheachadh ann an sgeulachd.

Mar a sgrìobhas tu sgriobt

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu sgriobt.

Mar a sgrìobhas tu stiùireadh

Bhidio agus ceistean air mar a sgrìobhas tu stiùireadh.

Mar a chleachdas tu mapan, clàran is grafaichean ann an sgrìobhadh

Bhidio agus ceistean air mar a chleachdas tu mapan, clàran is grafaichean ann an sgrìobhadh.

Mar a nì thu postair

Bhidio agus ceistean air mar a nì thu postair.

Mar a nì thu comaig

Bhidio agus ceistean air mar a nì thu comaig.