Byw heb ddŵr - defnyddio sgiliau hynafol

Llwyth y Tubu yn rhoi sgiliau eu hynafiaid ar waith i gasglu dŵr.

Corwynt Katrina - ailadeiladu

Golwg ar ailadeiladu dinas New Orleans chwe mis wedi Corwynt Katrina yn 2005.

Corwynt Katrina - ailadeiladu yn Mississippi

Asesiad o'r ailadeiladu yn Biloxi chwe mis ar ôl i Gorwynt Katrina daro'r ardal yn 2005.

Corwynt Katrina - dinistr

Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans ym mis Awst 2005.

Corwynt Katrina - effaith ar bobl

Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans yn 2005, gyda chipolwg i'r dyfodol.

Corwyntoedd New Orleans - 2005 a 1964

Cymharir y ddau gorwynt sydd wedi taro New Orleans yn ddiweddar: 2005 (Katrina) a 1964.

Cynaliadwyedd yn yr Arctig - hela yn gynaliadwy

Defnyddio sgiliau traddodiadol i oroesi yn yr Arctig.

Dyfroedd cynaliadwy - byw gyda llifogydd

Cymunedau yn yr Amazon yn goroesi'r llifogydd.

Effaith Katrina ar y boblogaeth

Golwg ar ardal lle mae olion dinistr Corwynt Katrina i'w gweld chwe mis yn ddiweddarach.

Effeithiau corwynt

Difrod yn New Orleans ar ôl i Gorwynt Katrina daro.