Cyrydu a rhydu

Golwg ar sut mae cerfluniau efydd yn cyrydu a gwrthrychau haearn yn rhydu.

Defnyddio dangosyddion

Dangosyddion cyffredinol sy'n dangos a ydy hydoddiant yn asid neu'n alcali.

Metelau yn adweithio gydag asidau

Metelau'n adweithio gydag asidau i greu halwynau a hydrogen.

Metelau yn adweithio gydag ocsigen

Adweithiau metelau gydag ocsigen i greu ocsid. Llosgi magnesiwm, copr, sinc a gwlân dur.

Niwtralu asidau

Niwtralu asid drwy ychwanegu alcali ato.