Cyfangu ac ehangu

Enghreifftiau o fater yn cyfangu ac yn ehangu.

Newid o hylif i nwy

Y newidiadau sy'n digwydd wrth i sylwedd newid o hylif i nwy.

Newid o solid i hylif

Arbrawf lle cofnodir y tymheredd wrth i iâ newid o solid i hylif.

Priodweddau nwyon

Eglurhad o briodweddau nwyon gan ddefnyddio'r model gronynnau.

Priodweddau solidau

Defnyddio'r model gronynnau i egluro priodweddau solidau.