Ciamar a bhios mothachadh fàileidh ag obrachadh ann an daoine?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a bhios mothachadh fàileidh ag obrachadh ann an daoine.

Faigh a-mach mar a bhios sròn duine a' faireachadh fàileadh agus ag aithneachadh diofar fhàileidhean.