Ciamar a bhios lusan is beathaichean a' cur fàileadh gu feum?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a bhios beathaichean is lusan a' cur fàileadh gu feum.

Faigh a-mach mar a bhios beathaichean is lusan a' conaltradh le fàileadh.