Beth yw ffactorau?

Beth yw ffactorau? / What are factors?

Rhifau sy’n rhannu i mewn i rif arall yn union yw ffactor.

Er enghraifft, dyma ffactorau 8:

1, 2, 4, 8

Gellir dangos ffactorau mewn parau. Mae pob pâr yn lluosi i wneud 8.

Dyma barau ffactorau 8:

1 x 8 = 8

2 x 4 = 8