Sut i adio a thynnu ffracsiynau

Adio a thynnu ffracsiynau

Enwaduron cyffredin

Mae’n hawdd adio a thynnu ffracsiynau pan fo’r rhifau o dan y llinell yr un fath.

Yr enwadur yw’r rhif o dan y llinell.

Ffracsiynau cyfwerth

Ond weithiau mae’r enwaduron yn wahanol.

Rhaid defnyddio ffracsiynau cyfwerth i’w gwneud nhw yr un fath.

Lluosrif cyffredin i 2 a 3 ydy 6.

Felly, ar gyfer pob ffracsiwn mae angen ffracsiwn cyfwerth gyda 6 yn enwadur.

Nawr gelli di adio’r rhain gyda’i gilydd.

There's more to learn...