Sut i adio a thynnu ffracsiynau

Mae gofodwr yn defnyddio ffracsiynau i gyfrifo a oes digon o danwydd ganddo.

Adio a thynnu ffracsiynau

Enwaduron cyffredin

Mae’n hawdd adio a thynnu ffracsiynau pan fo’r rhifau o dan y llinell yr un fath.

Yr enwadur yw’r rhif dan y llinell.

Hafaliad yn dangos bod dau dros naw adio pump dros naw yn hafal i saith dros naw.

Ffracsiynau cyfwerth

Ond weithiau mae’r enwaduron yn wahanol.

Rhaid defnyddio ffracsiynau cyfwerth i’w gwneud nhw yr un fath.

Lluosrif cyffredin i 2 a 3 ydi 6.

Felly, ar gyfer pob ffracsiwn mae angen ffracsiwn cyfwerth gyda 6 yn enwadur.

Nawr gelli di adio’r rhain gyda’i gilydd.

Cyfrifiad yn dangos bod hanner adio traean yn hafal i bump chweched.

Rhif, there's more to learn...