Beth yw rhifau cysefin?

Mae gorila yn esbonio beth yw rhifau cysefin a sut maent yn wahanol i rifau eraill.

Rhifau cysefin

Mae rhifau cysefin yn rhifau arbennig sydd ddim ond yn gallu cael eu rhannu gyda’u hunain ac 1.

Mae 19 yn rhif cysefin. Dim ond 1 ac 19 sy’n gallu rhannu i mewn iddo.

Dydy 9 ddim yn rhif cysefin. Mae’n gallu cael ei rannu gyda 3 yn ogystal ag 1 a 9.

Dyma’r rhifau cysefin o dan 20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.