Beth yw rhifau negyddol?

Mae Jerry ac Albert yn darganfod beth yw rhifau negyddol a phryd maent yn cael eu defnyddio.

Llai na sero

Dydi rhifau ddim yn dod i ben ar sero. Wrth rifo am yn ôl o sero, rwyt ti’n mynd i rifau negyddol.

Rhifau positif yw rhifau mwy na sero: 1, 2, 3, 4, 5, ac ati.

Rhifau negyddol yw rhifau llai na sero: -1, -2, -3, -4, -5, ac ati.

Rhif, there's more to learn...