Beth yw rhifau negyddol?

Llai na sero / Less than zero

Dydy rhifau ddim yn dod i ben ar sero. Wrth rifo cam yn ôl o sero, rwyt ti’n mynd i rifau negyddol.

Rhifau positif yw rhifau mwy na sero: 1, 2, 3, 4, 5, ac ati.

Rhifau negyddol yw rhifau llai na sero: -1, -2, -3, -4, -5, ac ati.