Sut i luosi a rhannu gyda 0, 1, 10 a 100

Ffordd rhwydd o luosi gyda 0,10 a 10 ac i rannu gyda 10 a 100.

Lluosi gydag 1, 10, neu 100

 • Pan wyt ti’n lluosi gydag 1 mae’r ateb yn aros yr un fath. 21 × 1 = 21
 • Pan wyt ti’n lluosi gyda 10, symuda bob digid un lle i’r chwith, gan roi sero yn y lle gwag. 21 × 10 = 210
 • Pan wyt ti’n lluosi gyda 100, symuda bob digid ddau le i’r chwith, gan roi sero yn y llefydd gwag. 21 × 100 = 2100
Tabl gyda'r colofnau cannoedd degau ac unedau a'r rhif dau ddeg un yn newid i ddau gant a deg.
21 × 10 = 210

Mae lluosi unrhyw rif gyda 0 yn rhoi 0

 • 5 × 0 = 0
 • 100 × 0 = 0
 • 9456 × 0 = 0
 • Beth ydi 1,000,000 × 0?
Cymeriad yn edrych yn syn ar hafaliad yn dangos bod naw mil pedwar cant a phum deg chwech wedi ei luosi â dim yn hafal i ddim.

Dividing by 1, 10 or 100

 • Pan wyt ti’n rhannu gydag 1 mae’r ateb yn aros yr un fath. 21 ÷ 1 = 21
 • Pan wyt ti’n rhannu gyda 10, symuda bob digid un lle i’r dde. 210 ÷ 10 = 21
 • Pan wyt ti’n rhannu gyda 100, symuda bob digid ddau le i’r dde. 2100 ÷ 100 = 21
Tabl yn dangos bod dau gant a deg wedi ei rannu gyda deg yn ddau ddeg un.
210 ÷ 10 = 21

Rhif, there's more to learn...