Sut i luosi a rhannu gyda 0, 1, 10 a 100

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Un gweithgaredd

Lesson content

 • One video
 • One activity

Fideo / Video

Ffordd rhwydd o luosi gyda 0,10 a 10 ac i rannu gyda 10 a 100.

Nodiadau i rieni

 • I luosi gyda 10, rydym yn symud y rhif un golofn i’r chwith ac yn llenwi’r golofn unedau gyda 0. Hynny yw, 4 lluosi gyda 10 yw 40 gan fod y 4 wedi symud un golofn i’r chwith (i’r golofn degau), ac mae’r golofn unedau wedi llenwi gyda 0.
 • I luosi gyda 100, rydym yn symud y rhif dwy golofn i’r chwith ac yn llenwi’r colofnau degau ac unedau gyda 0. Hynny yw 4 lluosi gyda chant yw 400 gan fod y 4 wedi symud dwy golofn i’r chwith (i’r golofn cannoedd), ac mae’r colofnau degau ac unedau wedi llenwi gyda 0.
 • I rannu rhaid gwneud y gwrthwyneb. I rannu gyda 10 rhaid symud y rhif un golofn i’r dde. I rannu gyda 100 rhaid symud y rhif dwy golofn i’r dde. Cofiwch lenwi’r colofnau sy'n weddill gyda 0.
 • Os ydych yn lluosi rhif gyda 1, mae’r rhif yn aros yr un peth.
 • Os ydych yn lluosi rhif gyda 0, 0 yw’r ateb pob tro.

Notes for parents

 • To multiply by 10, you must move the number one column to the left (to the tens column) and then fill the other columns (the units columns) with 0. For example: 4 multiply by 10 is 40 because we have moved the 4 one column to the left (to the tens column) and filled the remaining column (units column) with 0.
 • To multiply with 100, you must move the number two columns to the left and fill the remaining columns with 0. For example; 4 multiplied by 100 is 400 because we have moved the 4 two columns to the left (to the hundreds column) and filled the remaining columns with 0 (the tens and the units columns).*
 • To divide, you must do the opposite. To divide by 10, you must move the numbers one column to the right. To divide by 100, you must move the numbers two columns to the right. Remember to fill the remaining columns with 0.
 • If you multiply by 1, the number stays the same.
 • If you multiply by 0, the answer is always 0.

Lluosi gydag 1, 10, neu 100

 • Pan wyt ti’n lluosi gydag 1 mae’r ateb yn aros yr un fath. 21 × 1 = 21
 • Pan wyt ti’n lluosi gyda 10, symuda bob digid un lle i’r chwith, gan roi sero yn y lle gwag. 21 × 10 = 210
 • Pan wyt ti’n lluosi gyda 100, symuda bob digid ddau le i’r chwith, gan roi sero yn y llefydd gwag. 21 × 100 = 2100
21 × 10 = 210

Mae lluosi unrhyw rif gyda 0 yn rhoi 0

 • 5 × 0 = 0
 • 100 × 0 = 0
 • 9456 × 0 = 0
 • Beth ydi 1,000,000 × 0?

Rhannu gydag 1, 10 or 100

 • Pan wyt ti’n rhannu gydag 1 mae’r ateb yn aros yr un fath. 21 ÷ 1 = 21
 • Pan wyt ti’n rhannu gyda 10, symuda bob digid un lle i’r dde. 210 ÷ 10 = 21
 • Pan wyt ti’n rhannu gyda 100, symuda bob digid ddau le i’r dde. 2100 ÷ 100 = 21
210 ÷ 10 = 21

Gweithgaredd / Activity

Rho’r rhifau yn y colofnau cywir i ddangos 5 × 100 a 5 × 10.

Put the numbers in the correct columns to show 5 × 100 and 5 × 10.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3

There's more to learn...