Sut i luosi yn eich pen

Beth yw 6 x 40?/ What is 6 x 40?

  • Mae 6 x 40 yn hafal i 6 x 4 x 10 / 6 x 40 is the same as 6 x 4 x 10
  • Mae 6 x 4 yn hafal i 6 x 2 x 2 / 6 x 4 is the same as 6 x 2 x 2
  • 6 x 2 x 2 = 24
  • 24 x 10 = 240
  • Felly mae 6 x 40 = 240 / Therefore, 6 x 40 = 240

Torra’r swm i lawr gymaint ag sydd angen. Os wyt ti’n gwybod bod 6 x 4 = 24, does dim rhaid i ti ei dorri i lawr i 6 x 2 x 2.

Break the sum down as much as necessary. If you know that 6 x 4 = 24, then you don't need to break it down to 6 x 2 x 2.