Beth yw lluosrifau?

Lluosrifau

Y cwbl yw lluosrifau mewn gwirionedd yw tablau lluosi wedi’u hymestyn.

Lluosrifau 2 yw pob rhif yn nhabl 2, sef 2, 4, 6, 8, 10 ac yn y blaen.

Bydd lluosrifau 2 bob amser yn diweddu gyda 2, 4, 6, 8 neu 0. Gelli di ddweud bod 2286, er enghraifft, yn lluosrif i 2 am ei fod yn diweddu gyda 6.

Lluosrifau 5 yw pob rhif yn nhabl 5, sef 5, 10, 15, 20, 25 ac yn y blaen.

Bydd lluosrifau 5 bob amser yn diweddu gyda 5 neu 0. Gelli di ddweud bod 465, er enghraifft, yn lluosrif i 5 am ei fod yn diweddu gyda 5.