Sut i dalgrynnu rhifau

Talgrynnu i’r 10 agosaf / Rounding to the nearest 10

I dalgrynnu rhif i’r 10 agosaf, edrycha ar ddigid yr unedau. Os yw digid yr unedau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid yr unedau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • Y digid olaf yn 356 yw 6. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 360.
 • Y digid olaf yn 352 yw 2. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 350.
 • 5 yw digid olaf 475. Bydd 5 bob amser yn cael ei dalgrynnu i fyny. Felly mae 475 yn talgrynnu i fyny i 480.

To round numbers to the nearest 10, look at the digit of the units. If the digit of the units is 5 or more, round up. If the digit of the units is 4 or less, round down.

 • The last digit in 356 is 6. So it's rounded up to 360.
 • The last digit in 352 is 2. So it's rounded down to 350.
 • 5 is the last digit of 475. 5 is always rounded up. So 475 is rounded up to 480.

Talgrynnu i’r 100 agosaf / Rounding to the nearest 100

I dalgrynnu rhif i’r 100 agosaf, edrycha ar ddigid y degau. Os yw digid y degau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y degau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • 8 yw digid y degau yn 3281. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 3300.
 • 1 yw digid y degau yn 3216. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 3200.

To round a number to the nearest 100, look at the digit of the tens. If the digit of the tens is 5 or more, round up. If the digit of the tens is 4 or less, round down.

 • 8 is the digit of the tens in 3281. So it's rounded up to 3300.
 • 1 is the digit of the tens in 3216. So it's rounded down to 3200.
Wrth dalgrynnu i’r 100 agosaf, mae 3281 yn mynd yn 3300.

Talgrynnu i’r 1000 agosaf / Rounding to the nearest 1000

I dalgrynnu rhif i’r 1000 agosaf, edrycha ar ddigid y cannoedd. Os yw digid y cannoedd yn 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y cannoedd yn 4 neu lai, talgrynna i lawr.

 • 5 yw digid y cannoedd yn 4559. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 5000.
 • 2 yw digid y cannoedd yn 4295. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 4000.

To round a number to the nearest 1000, look at the digit of the hundreds. If the digit of the hundreds is 5 or more, round up. If the digit of the hundreds is 4 or less, round down.

 • 5 is the digit of the hundreds in 4559. So it's rounded up to 5000.
 • 2 is the digit of the hundreds in 4295. So it's rounded down to 4000.