Sut i dalgrynnu rhifau

Mae Jerry ac Albert yn darganfod faint o losin sydd ym mhob jar.

Talgrynnu i’r 10 agosaf

I dalgrynnu rhif i’r 10 agosaf, edrycha ar ddigid yr unedau. Os yw digid yr unedau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid yr unedau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

  • Y digid olaf yn 356 ydi 6. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 360.
  • Y digid olaf yn 352 ydi 2. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 350.
  • 5 yw digid olaf 475. Bydd 5 bob amser yn cael ei dalgrynnu i fyny. Felly mae 475 yn talgrynnu i fyny i 480.

Talgrynnu i’r 100 agosaf

I dalgrynnu rhif i’r 100 agosaf, edrycha ar ddigid y degau. Os yw digid y degau’n 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y degau’n 4 neu lai, talgrynna i lawr.

  • 8 ydi digid y degau yn 3281. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 3300.
  • 1 ydi digid y degau yn 3216. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 3200.
Creadur yn edrych ar y rhifau tair mil dau gant ac wyth deg un a tair mil tri chant.
Wrth dalgrynnu i’r 100 agosaf, mae 3281 yn mynd yn 3300.

Talgrynnu i’r 1000 agosaf

I dalgrynnu rhif i’r 1000 agosaf, edrycha ar ddigid y cannoedd. Os yw digid y cannoedd yn 5 neu fwy, talgrynna i fyny. Os yw digid y cannoedd yn 4 neu lai, talgrynna i lawr.

  • 5 ydi digid y cannoedd yn 4559. Felly caiff ei dalgrynnu i fyny i 5000.
  • 2 ydi digid y cannoedd yn 4295. Felly caiff ei dalgrynnu i lawr i 4000.