Sut i adio gan ddefnyddio colofnau

Mae Jerry ac Albert yn cadw gwenyn! Defnyddio adio i weld faint sydd ganddynt.

Wrth ysgrifennu symiau, gwahana’r rhifau’n unedau, degau, cannoedd a miloedd. Rhestra’r rhifau mewn colofn a dechreua trwy adio’r unedau’n gyntaf bob tro.

  • Amcangyfrifa’n gyntaf a gwirio wedyn – mae’n syniad da amcangyfrif yr ateb yn gyntaf ac wedyn gwirio dy ateb go iawn.
  • Does dim ots am y drefn – cofia fod 345 + 129 yr un fath â 129 + 345.
  • Geiriau allweddol – cadw lygad allan am y geiriau hyn mewn problemau: cyfanswm, swm, gyda’i gilydd, mwy. Mae’r rhain i gyd yn arwydd bod angen adio.
Hafaliad yn dangos dau rif tri digid yn cael eu hadio mewn colofnau gyda'r penawdau C D ac U.
Wrth adio 345 + 129 at ei gilydd, dylet ysgrifennu’r swm fel hyn.