Beth yw gwerth lle?

Gwerth lle / Place value

Rydyn ni’n defnyddio penawdau gwerth lle fel 10, 100, 1000. Mae’r rhain yn ein helpu i wneud symiau a gweld pa rifau sy’n fwy na’i gilydd.

Mae rhif wedi’i wneud o un neu ragor o ddigidau. Mae’r rhif 6379, er enghraifft, wedi’i wneud o’r digidau 6, 3, 7 a 9.

6 mil, 3 chant, 7 deg a 9 uned.

We use place value headings like 10, 100, 1000. These help us to do sums and see which numbers are bigger than the others.

A number is made up of one or more digits. The number 6379, for example, is made up of the digits 6, 3, 7 and 9.

6 thousands, 3 hundreds, 7 tens and 9 units.