Beth yw gwerth lle?

Cyflwyniad i ddefnyddio gwerth lle i gynrychioli unedau, degau, cannoedd a miloedd.

Gwerth lle

Rydyn ni’n defnyddio penawdau gwerth lle fel 10, 100, 1000. Mae’r rhain yn ein helpu i wneud symiau a gweld pa rifau sy’n fwy na’i gilydd.

Mae rhif wedi’i wneud o un neu ragor o ddigidau. Mae’r rhif 6379, er enghraifft, wedi’i wneud o’r digidau 6, 3, 7 a 9.

6 mil, 3 chant, 7 deg a 9 uned.

Deinosoriaid lliwgar gyda'r digidau chwech tri saith a naw ar eu cefnau i wneud y rhif chwe mil tri chant a saith deg naw.

Rhif, there's more to learn...