Sut i ddosrannu rhifau

Dosrannu / Partitioning

Mae dosrannu’n ffordd ddefnyddiol o dorri rhifau’n ddarnau i’w gwneud yn haws gweithio gyda nhw.

Gelli di dorri’r rhif 746 yn gannoedd, degau ac unedau. 7 cant, 4 deg a 6 uned.

Gelli di dorri’r rhif 23 yn 2 ddeg a 3 uned, neu’n 10 ac 13.

Sut bynnag rwyt ti'n torri'r rhif yn ddarnau, bydd yn gwneud mathemateg yn haws!