Sut i dynnu gan ddefnyddio colofnau

Sut i ddefnyddio tynnu colofnau.

Os yw’r rhifau’n rhy uchel neu’n rhy anodd i’w tynnu yn dy ben, ysgrifenna nhw mewn colofnau. Gwahana’r rhifau’n unedau, degau, cannoedd a miloedd. Rhestra’r rhifau mewn colofn a dechreua gyda’r unedau’n gyntaf bob tro.

  • Amcangyfrifa’n gyntaf a gwirio wedyn – mae’n syniad da amcangyfrif yr ateb yn gyntaf. A chofia wirio dy ateb go iawn.
  • Mae tynnu’n groes i adio. Felly mae bob amser yn bosib gwirio ateb swm tynnu drwy adio. Gwiria bod 182 - 37 = 145 drwy wneud y swm: 145 + 37 = 182
  • Gwylia am y geiriau hyn mewn problemau: tynnu i ffwrdd, gwahaniaeth, llai na, minws, lleihau, cwtogi. Maen nhw i gyd yn arwydd o swm tynnu.
Albert yn edrych ar hafaliad tynnu mewn colofnau gyda'r penawdau C D ac U.