Sut i dynnu gan ddefnyddio colofnau

Os yw’r rhifau’n rhy uchel neu’n rhy anodd i’w tynnu yn dy ben, ysgrifenna nhw mewn colofnau. Gwahana’r rhifau’n unedau, degau, cannoedd a miloedd. Rhestra’r rhifau mewn colofn a dechreua gyda’r unedau’n gyntaf bob tro.

  • Amcangyfrifa’n gyntaf a gwirio wedyn – mae’n syniad da amcangyfrif yr ateb yn gyntaf. A chofia wirio dy ateb go iawn.

  • Mae tynnu’n groes i adio. Felly mae hi bob amser yn bosib gwirio ateb swm tynnu drwy adio. Gwiria fod 182 - 37 = 145 drwy wneud y swm: 145 + 37 = 182

Gwylia am y geiriau hyn mewn problemau:

  • tynnu i ffwrdd
  • gwahaniaeth
  • llai na
  • minws
  • lleihau
  • cwtogi

Maen nhw i gyd yn arwydd o swm tynnu.