Sut i adio a thynnu yn eich pen

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Un gweithgaredd

Lesson content

 • One video
 • One activity

Fideo / Video

Dewch am dro i mewn i ymennydd Albert i ddarganfod sut i wneud mathemateg y pen.

Nodiadau i rieni

 • Mae’n haws adio grwpiau cyfan o ddegau, felly wrth edrych ar 20 + 56, anghofiwch am y 6 (am y tro!).
 • Gallwch adio 20 a 50 i wneud 70.
 • Yna, dewch ar 6 yn ôl a’i adio i’r cyfanswm, 70 + 6 yw 76.
 • Gallwn ddefnyddio’r un strategaeth i dynnu. Wrth edrych ar 46 - 8, rhaid troi’r 8 yn 10 gan adio 2. Cadwch y 2 yn ddiogel am y tro!
 • Felly mae 46 - 10 yn gwneud 36. Yna, dewch ar 2 yn ôl a’i adio i wneud 38.
 • Gallwch hefyd dynnu wrth gyfri ymlaen o’r rhif lleiaf i’r rhif mwyaf. Yn y swm 30 - 27, rydym yn cyfri ymlaen o 27 (rhif lleiaf) tan ein bod yn cyrraedd 30 (rhif mwyaf), sef 3 (28,29,30). Felly'r ateb yw 3.

Notes for parents

 • It’s easier to add whole groups of ten. So when we look at 20 + 56, we must forget about the 6 (for the time being!).
 • You can now add 20 + 50 to make 70.
 • Now, bring back the 6 and add it to the total, making 76.
 • We can use the same strategy to subtract. If we look at 46 - 8, we must first make the 8 a ten by adding 2. Keep the 2 safe for the time being.
 • So we now have 46 - 10 which is 36. Now bring back the 2 and add it to the total to make 38.
 • You can also subtract by counting forward from the smallest number to biggest number. In the sum 30 - 27, count forward from 27 (smallest number) until you reach 30 (biggest number) which is 3 (28,29,30). So the answer is 3.

Talgrynnu rhifau

Mae talgrynnu rhifau i’r 1, 10 neu 100 agosaf yn gallu helpu gyda llawer o broblemau mathemateg pen.

 • I adio 9 at rif arall, adia 10 ac wedyn tynnu 1:
  36 + 9 = 36 + 10 - 1 = 45
 • I adio 18 at rif arall, adia 20 ac wedyn tynnu 2:
  48 + 18 = 48 + 20 - 2 = 66
 • I adio 97 at rif arall, adia 100 ac wedyn tynnu 3:
  439 + 97 = 439 + 100 - 3 = 536
 • I adio 0.9 at rif arall, adia 1 ac wedyn tynnu 0.1:
  3.7 + 0.9 = 3.7 + 1 - 0.1 = 4.6
36 + 9 = 45

Datod rhifau

Mae datod rhifau’n gallu dy helpu i adio neu dynnu yn dy ben. Er enghraifft: i ganfod y gwahaniaeth rhwng 38 a 63.

 • Rhifa ymlaen o 38 i 40 a chadw’r 2 yna yn dy ben.
 • Nawr rhifa ymlaen o 40 i 60, sy’n rhoi 20.
 • Yn olaf, rhifa o 60 i 63, sy’n rhoi 3.
 • Adia nhw at ei gilydd: 2 + 20 + 3 = 25.

Gweithgaredd / Activity

Gwna’r symiau adio yn dy ben.

Make the additions in your head.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3