Beth yw gwerth lle?

Cyflwyniad i ddefnyddio gwerth lle i gynrychioli unedau, degau, cannoedd a miloedd.

Beth yw degolion?

Cyflwyniad i ddefnyddio'r pwynt degol i ddangos degfedau a chanfedau.

Beth yw rhifau negyddol?

Mae Jerry ac Albert yn darganfod beth yw rhifau negyddol a phryd maent yn cael eu defnyddio.

Sut i ddosrannu rhifau

Sut i rannu rhifau er mwyn hwyluso mathemateg y pen.

Sut i dalgrynnu rhifau

Mae Jerry ac Albert yn darganfod faint o losin sydd ym mhob jar.

Sut i dalgrynnu rhifau degol

Mae Jerry ac Albert yn siopa. Faint o arian fydd angen arnyn nhw?

Sut i symleiddio ffracsiynau

Mae rhedwr yn symleiddio ffracsiynau i gyfrifo pa mor bell y mae o'r llinell derfyn.

Sut i adio a thynnu ffracsiynau

Mae gofodwr yn defnyddio ffracsiynau i gyfrifo a oes digon o danwydd ganddo.

Beth yw ffactorau?

Morgrug yn rhannu eu hunain i grwpiau i esbonio sut mae ffactorau'n gweithio.

Beth yw lluosrifau?

Mae mwnci o wyddonydd yn creu 'mochbotiau' i esbonio lluosrifau.

Beth yw rhifau cysefin?

Mae gorila yn esbonio beth yw rhifau cysefin a sut maent yn wahanol i rifau eraill.

Sut i adio gan ddefnyddio colofnau

Mae Jerry ac Albert yn cadw gwenyn! Defnyddio adio i weld faint sydd ganddynt.

Sut i dynnu gan ddefnyddio colofnau

Sut i ddefnyddio tynnu colofnau.

Sut i adio a thynnu yn eich pen

Dewch am dro i mewn i ymennydd Albert i ddarganfod sut i wneud mathemateg y pen.

Sut i luosi a rhannu gyda 0,1,10 a 100

Ffordd rhwydd o luosi gyda 0,10 a 10 ac i rannu gyda 10 a 100.

Sut i luosi yn eich pen

Mae grŵp o ffrindiau yn defnyddio mathemateg y pen i gyfuno eu tocynnau yn yr arcêd.