Byw heb ddŵr - defnyddio sgiliau hynafol

Llwyth y Tubu yn rhoi sgiliau eu hynafiaid ar waith i gasglu dŵr.

Byw mewn lle oer - mudo gydag anifeiliaid

Pobl y Sami'n mudo'n flynyddol gyda'i ceirw ar hyd llwybrau hynafol.

Corwynt Katrina - effaith ar bobl

Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans yn 2005, gyda chipolwg i'r dyfodol.

Corwyntoedd New Orleans - 2005 a 1964

Cymharir y ddau gorwynt sydd wedi taro New Orleans yn ddiweddar: 2005 (Katrina) a 1964.

Dinasoedd cynaliadwy - tlodi

Pobl sy'n crafu bywoliaeth ar domen sbwriel Kibarani yn Mombasa, Kenya.