A' cleachdadh iomadachadh airson rud a dhèanamh trì uiread nas motha

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chleachdas tu iomadachadh airson rud a dhèanamh trì uiread nas motha.

Anns a' bhidio tha Snoot is Fin a' tomhas dè uiread 's a dh'fhàs lus àraid a' cleachdadh sgèile is iomadachadh.