Iomadachadh mar chur-ris a-rithist is a-rithist

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a tha iomadachadh mar chur-ris a-rithist is a-rithist.

Anns a' bhidio tha Snoot is Fin a lorg gun toir 5 + 5 + 5 agus 3 x 5 an aon fhreagairt dhut.