Cur-ris a' cleachdadh trì àireamhan

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a nì thu cur-ris a' cleachdadh trì àireamhan.

Anns a' bhidio lorgaidh Snoot is Fin nach eil òrdugh cudromach ann an cur-ris.