An robh fios agad gur e toirt-air-falbh an caochladh air cur-ris?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean gus sealltainn gu bheil fios agad gur e toirt-air-falbh an caochladh air cur-ris.

A' cluich le plasmaidean, tha Fin agus Snoot a' mothachadh gur e toirt-air-falbh an caochladh air cur-ris.