An do smaoinich thu air iomadachadh mar shreath òrdaichte?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air a bhith a' smaoineachadh air iomadachadh mar shreath òrdaichte.

Anns a' bhidio tha Fin is Snoot a' cunntadh mhìoban le bhith gan cur ann an sreathan agus ag iomadachadh.