Ciamar a chuidicheas iomadachadh gus cosgais obrachadh a-mach?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chuidicheas iomadachadh gus cosgais na tha thu a' ceannach obrachadh a-mach.

Anns a' bhidio tha Snoot a' ceannach bhalgan is shùilean is ag iomadachadh 'son a' chosgais gu lèir obrachadh a-mach.