Ciamar a tha cur-ris àireamhan ag obrachadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a tha cur-ris àireamhan ag obrachadh.

Anns a' bhidio tha Snoot is Fin a' faicinn nach eil òrdugh gu diofar ann an cur-ris.