Ciamar a tha iomadachadh ag obrachadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air iomadachadh.

Tha Fin, Snoot agus Plimble ag iomadachadh airson obrachadh a-mach cia mheud mìob a th' aca.