An do smaoinich thu air roinneadh mar shreath òrdaichte?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean mu roinneadh.

Anns a' bhidio tha Fin, Snoot agus Plimble ag iasgach. Cleachdaidh iad roinneadh airson am biathadh a roinn.