Ciamar a tha cur-ris àireamhan ag obrachadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a tha cur-ris àireamhan ag obrachadh.

Cur-ris a' cleachdadh trì àireamhan

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a nì thu cur-ris a' cleachdadh trì àireamhan.

Ciamar a tha iomadachadh ag obrachadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air iomadachadh.

Ciamar a nì thu iomadachadh a' cleachdadh trì àireamhan?

Bhidio agus ceistean mu iomadachadh a' cleachdadh trì àireamhan bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

Ciamar a chuidicheas iomadachadh gus cosgais obrachadh a-mach?

Bhidio agus ceistean mu iomadachadh gus cosgais obrachadh a-mach bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

An robh fios agad gur e toirt-air-falbh an caochladh air cur-ris?

Bhidio agus ciestean mu chur-ris agus iomadachadh bho BBC Bitesize Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

Iomadachadh mar chur-ris a-rithist is a-rithist

Bhidio agus ceistean mu iomadachadh mar chur-ris a-rithist is a-rithist bho BBC Bitesize Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

An do smaoinich thu air iomadachadh mar shreath òrdaichte?

Bhidio agus ceistean mu shreathan agus iomadachadh, bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

A' cleachdadh iomadachadh airson rud a dhèanamh trì uiread nas motha

Bhidio agus ceistean bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, mu bhith a' cleachdadh iomadachadh airson rud a dhèanamh trì uiread nas motha, a chuidicheas clann le Àireamhachd agus Matamataig.

Ciamar a tha roinneadh mar thoirt-air-falbh a-rithist is a-rithist?

Bhidio agus ceistean bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, mu mar a tha roinneadh mar thoirt-air-falbh a-rithist is a-rithist, a chuidicheas clann le Àireamhachd agus Matamataig.

An do smaoinich thu air roinneadh mar shreath òrdaichte?

Bhidio agus ceistean mu shreathan agus roinneadh bho BBC Bitesize Bun-sgoil, a chuidicheas clann aig a' Chiad Ìre ann an Alba le Àireamhachd agus Matamataig.

A' cleachdadh roinneadh airson rud a dhèanamh nas lugha

Bhidio agus ceistean mu bhith a' cleachdadh roinneadh airson rud a dhèanamh nas lugha, bho BBC Bitesize, Bun-sgoil, a chuidicheas clann le Àireamhachd agus Matamataig.

Ciamar a chleachdas mi pàtrain àireamhan gus òrdugh obrachadh a-mach?

Faigh a-mach dè th' ann am pàtrain àireamhan.