Fferm wynt ar Bumlumon

Safbwyntiau pobl sy'n gwrthwynebu adeiladu fferm wynt yn ardal Pumlumon.

Fferm wynt ar Ynys Môn

Barn ffermwr am fferm wynt Rhyd-y-Groes ar Ynys Môn.

Fferm wynt Rhaeadr

Adeiladu fferm wynt yn ardal Rhaeadr Gwy a thrafod manteision ac anfanteision pŵer gwynt.

Hunangynhaliaeth yn Ne Sudan

Gweithiwr elusen yn disgrifio y math gorau o gymorth rhyngwladol.

Mynydd Everest a'r Himalaya

Yr ardal o gwmpas Mynydd Everest, mynydd uchaf y byd.

Porfeydd cynaliadwy - bywyd nomadig

Nomadiaid yn bugeilio ceffylau ar stepdir Mongolia.

Porfeydd cynaliadwy - ffermio cynaliadwy

Defnydd hofrenyddion ar ffermydd gwartheg Awstralia.

Pŵer gwynt - dadleuon o blaid

Cefnogwr pŵer gwynt yn dadlau o blaid rhagor o gynhyrchu trydan o wynt yng Nghymru.