Hinsawdd Ynys Baffin

Golwg ar hinsawdd Arctig Ynys Baffin, gogledd Canada, a bywydau pobl Inuit yno.

Ironbridge

Treftadaeth ddiwydiannol Ironbridge, y dref ddiwydiannol gyntaf ym Mhrydain.

Mynachdy a phentref Thyangboche

Golygfeydd o anheddiad Thyangboche wrth odre Everest.

Mynydd Everest a'r Himalaya

Yr ardal o gwmpas Mynydd Everest, mynydd uchaf y byd.

Porfeydd cynaliadwy - bywyd nomadig

Nomadiaid yn bugeilio ceffylau ar stepdir Mongolia.

Porfeydd cynaliadwy - ffermio cynaliadwy

Defnydd hofrenyddion ar ffermydd gwartheg Awstralia.