Torri dy wallt

Mae Rav yn ymweld ag Elin yn y siop trin gwallt i gael steil gwallt newydd.