Rhannau o’r corff

Mae cefnogwyr rygbi ifanc yn cefnogi eu tîm drwy lafarganu am wahanol rannau o’u cyrff.