Beth yw perimedr?

Cynnwys y wers hon

 • Un fideo
 • Dau weithgaredd

Lesson content

 • One video
 • Two activities

Fideo / Video

Sut i gyfrifo perimedr siâp.

Nodiadau i rieni

 • Yr enw sy’n cael ei rhoi i ochr allanol siâp yw perimedr
 • Yn gyntaf mae angen mesur hyd bob ochr
 • Yna rhaid adio hyd bob ochr i ddarganfod pa mor bell yw hi'r holl ffordd o gwmpas
 • Hynny yw 6 + 10 + 6 + 10 = 32cm

Notes for parents

 • The name given to the outside of a shape is perimeter
 • Firstly, you need to measure every side of the shape
 • Then, you need to add each side of the together to find the perimeter
 • So, 6 + 10 + 6 + 10 = 32cm

Cyfrifo perimedr

Y perimedr yw’r pellter yr holl ffordd o gwmpas ochr allanol siâp 2D.

I gyfrifo’r perimedr, adia hyd pob ochr.

Perimedr y siâp hwn yw 10 + 10 + 6 + 6 = 32

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Cyfrifa berimedr y parc.
Calculate the perimeter of the park.

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Cyfrifa berimedr y parc.
Calculate the perimeter of the park.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3