Llinellau cymesuredd

Cymesuredd adlewyrchiad a sut i adnabod cymesuredd mewn siapiau 2D.

Cymesuredd

Mae siâp 2D yn gymesur os gallwn ni dynnu llinell drwyddo fel bod y naill ochr a’r llall i’r llinell yn edrych yn union yr un fath.

Enw’r llinell yma yw llinell gymesuredd.

Weithiau caiff ei galw’n ‘llinell drych’ neu ‘gymesuredd drych’, achos petaet ti’n gosod drych ar y llinell, byddai’r adlewyrchiad yn dangos y siâp cyfan.

• Mae gan driongl isosgeles 1 llinell gymesuredd.

• Mae gan sgwâr 4 llinell gymesuredd.

• Mae gan gylch linellau cymesuredd di-ben-draw!

Llinellau cymesuredd wedi eu tynnu ar gymeriadau siâp sgwâr a triongl.

Siâp, safle a symud, there's more to learn...