Llinellau cymesuredd

Cymesuredd adlewyrchiad a sut i adnabod cymesuredd mewn siapiau 2D.

Cymesuredd

Mae siâp 2D yn gymesur os gallwn ni dynnu llinell drwyddo fel bod y naill ochr a’r llall i’r llinell yn edrych yn union yr un fath.

Enw’r llinell yma yw llinell cymesuredd.

Weithiau mae'n cael ei galw’n ‘llinell drych’ neu ‘cymesuredd drych’, achos petaet ti’n gosod drych ar y llinell, byddai’r adlewyrchiad yn dangos y siâp cyfan.

  • Mae gan driongl isosgeles 1 llinell cymesuredd.

  • Mae gan sgwâr 4 llinell cymesuredd.

  • Mae gan gylch linellau cymesuredd di-ben-draw!