Sut i adnabod polygonau

Parti’r polygonau

Dim ond siapiau 2D gydag ochrau syth sydd wedi’u gwahodd i barti’r polygonau.

Pedrochrau

Mae gan bedrochrau 4 ochr ac mae eu honglau mewnol yn adio i 360°.

Mae sgwâr, petryal, rhombws, paralelogram, barcud a thrapesiwm i gyd yn bedrochrau.

Trionglau

Mae gan drionglau 3 ochr. Mae eu honglau mewnol yn adio i 180°.

Dyma’r mathau o driongl sydd:

  • isosgeles
  • hafalochrog
  • anghyfochrog
  • ongl sgwâr

Polygonau afreolaidd

Mae gan bolygonau afreolaidd ochrau o wahanol hyd a gwahanol onglau.

Polygonau rheolaidd

Mae enwau gan siapiau eraill sydd ag ochrau o’r un hyd.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • pentagon, sydd â 5 ochr
  • hecsagon, sydd â 6 ochr
  • heptagon, sydd â 7 ochr
  • octagon, sydd ag 8 ochr

Mae’r siapiau hyn i gyd yn wahanol, ond polygonau ydyn nhw i gyd.

There's more to learn...