Sut i adnabod polygonau

Dewch i gwrdd a chymharu'r siapiau gwahanol ym mharti'r polygonau.

Parti’r polygonau

Dim ond siapiau 2D gydag ochrau syth sydd wedi’u gwahodd i barti’r polygonau.

Pedrochrau

Mae gan bedrochrau 4 ochr ac mae eu honglau mewnol yn adio i 360°.

Mae sgwâr, petryal, rhombws, paralelogram, barcud a trapesiwm i gyd yn bedrochrau.

Trionglau

Mae gan drionglau 3 ochr. Mae eu honglau mewnol yn adio i 180°.

Dyma’r mathau o driongl sydd: isosgeles, hafalochrog, anghyfochrog ac ongl sgwâr.

Polygonau afreolaidd

Mae gan bolygonau afreolaidd ochrau o wahanol hyd a gwahanol onglau.

Polygonau rheolaidd

Mae enwau gan siapiau eraill sydd ag ochrau o’r un hyd.

Mae’r rhain yn cynnwys pentagon, sydd â 5 ochr, hecsagon, sydd â 6, heptagon, sydd â 7, ac octagon sydd ag 8 ochr.

Mae’r siapiau hyn i gyd yn wahanol, ond polygonau ydyn nhw i gyd.

Lluniau o bolygonau
Mae’r siapiau hyn i gyd yn wahanol, ond polygonau ydyn nhw i gyd.

Siâp, safle a symud, there's more to learn...