Beth yw cyfesurynnau?

Cyfesurynnau

Mae gan bwynt ar grid ddau rif i nodi ei safle. Cyfesurynnau yw’r rhifau hyn.

Wrth ysgrifennu cyfesurynnau byddwn bob amser yn ysgrifennu nifer y camau ar draws yn gyntaf, wedyn nifer y camau i fyny neu i lawr.

Mae dwy echelin gan bob grid. Rydyn ni’n galw’r echelin lorweddol yn echelin X a’r echelin fertigol yn echelin Y. Gallwn ddefnyddio’r echelinau hyn i ganfod pwynt ar grid.

Coordinates

A point on a grid has two numbers to identify its position. These numbers are known as coordinates.

Coordinates are always written with the number of steps across first, then the number of steps up or down.

Grids have two axes. The horizontal axis is called the x-axis and the vertical axis is called the y-axis. These axes can be used to find a point on a grid.