Beth yw rhwydi?

Rhwydi o siapiau 3D

Rhwyd siâp 3D yw’r ffordd mae’r siâp yn edrych os caiff ei agor allan yn fflat. Gall rhwyd gael ei phlygu i’w lle i wneud siâp 3D.

Gall un siâp 3D gael sawl rhwyd bosib.

Gelli di luniadu rhwyd ar bapur, wedyn ei phlygu i’r siâp.

Rhwyd ciwb a phyramid gwaelod sgwâr.