Mathau o drionglau

Trionglau / Triangles

Mae pedwar math o driongl. Mae gan bob un dri ochr, ac maen nhw’n bolygonau.

1. Hafalochrog

Mae gan drionglau hafalochrog dri ochr hafal a thair ongl hafal 60°.

2. Isosgeles

Mae gan drionglau isosgeles ddau ochr hafal a dwy ongl hafal.

3. Ongl sgwâr

Mewn trionglau ongl sgwâr mae un o’r onglau yn ongl sgwâr (90°).

4. Anghyfochrog

Does gan drionglau anghyfochrog ddim ochrau hafal nac onglau hafal.