Mathau o drionglau

Y pedwar prif fath o drionglau a'u priodweddau.

Trionglau

Mae 4 math o driongl. Mae gan bob un 3 ochr ac maen nhw’n bolygonau.

1. Hafalochrog

Mae gan drionglau hafalochrog 3 ochr hafal a 3 ongl hafal 60°.

2. Isosgeles

Mae gan drionglau isosgeles 2 ochr hafal a 2 ongl hafal.

3. Ongl sgwâr

Mewn trionglau ongl sgwâr mae 1 o’r onglau yn ongl sgwâr (90°).

4. Anghyfochrog

Does gan drionglau anghyfochrog ddim ochrau hafal nac onglau hafal.