Sut mae trawsnewid siâp

Sut i drawsffurfio siapiau trwy drawsfudiad, adlewyrchiad neu gylchdroi.

Mae ’na wahanol fathau o drawsffurfiadau.

  • Cylchdroi yw pan gaiff y siâp ei droi o amgylch pwynt.
  • Adlewyrchu yw pan gaiff siâp ei adlewyrchu mewn llinell drych.
  • Trawsfudo yw pan gaiff siâp ei symud bellter penodol o’i safle gwreiddiol.