Sut mae trawsnewid siâp

Trawsffurfiadau / Transformations

Mae gwahanol fathau o drawsffurfiadau.

  • Cylchdroi yw pan gaiff siâp ei droi o amgylch pwynt.
  • Adlewyrchu yw pan gaiff siâp ei adlewyrchu mewn llinell ddrych.
  • Trawsfudo yw pan gaiff siâp ei symud bellter penodol o’i safle gwreiddiol.