Beth yw ongl?

Onglau lem, aflem, sgwâr ac allblyg.

Ongl sy’n mesur tro, a hynny mewn graddau neu °. Mae 360° mewn tro llawn.

Gelli di ganfod maint ongl trwy ddefnyddio onglydd.

  • Ongl lem yw ongl sy'n llai na 90°.
  • Ongl aflem yw ongl sydd rhwng 90° a 180°.
  • Ongl atblyg yw ongl sy'n fwy na 180°.
  • Ongl sgwâr yw ongl sy'n 90° yn union.