Beth yw priodweddau siapiau 3D?

Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Priodweddau siapiau 3D

Mae gan siapiau 3D wynebau (ochrau), ymylon a fertigau (corneli).

Wynebau

Arwyneb gwastad neu grwm ar siâp 3D yw wyneb. Er enghraifft, mae gan giwb chwe wyneb, mae gan silindr dri wyneb, a dim ond un sydd gan sffêr.

Ymylon

Ymyl yw’r lle mae dau wyneb yn cyfarfod. Er enghraifft mae gan giwb 12 ymyl, mae 2 ymyl gan silindr a does dim gan sffêr.

Fertigau

Cornel lle mae ymylon yn cwrdd yw fertig. Er enghraifft mae gan giwb wyth fertig, mae gan gôn un fertig a does dim un gan sffêr.

Cymeriad triongl yn curo cefn cymeriad pyramid yn gyfeillgar.
Mae tri dimensiwn i siapiau 3D, sef hyd, lled a dyfnder.

Siâp, safle a symud, there's more to learn...

This guide
Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Beth yw priodweddau siapiau 3D?