Beth yw priodweddau siapiau 3D?

Cynnwys y wers hon

  • Un fideo
  • Dau weithgaredd

Lesson content

  • One video
  • Two activities

Fideo / Video

Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Nodiadau i rieni

  • Mae gan giwb 3D 6 wyneb, 12 ochr/ymyl a 8 cornel/fertig (dyma le mae’r ochrau yn cwrdd)
  • Mae gan y pyramid sylfaen sgwâr 5 hwyneb, 8 ochr/ymyl a 5 cornel/fertigau
  • Mae gan y sffêr 1 hwyneb. Does dim ochrau na fertigau gyda’r sffêr

Notes for parents

  • A 3D cube has 6 faces, 12 edges and 8 corners/vertices (this is where the edges meet)
  • The square faced pyramid has 5 faces, 8 edges and 5 corner/vertices
  • The sphere has 1 face. It does not have any edges or vertices

Priodweddau siapiau 3D

Mae gan siapiau 3D wynebau (ochrau), ymylon a fertigau (corneli).

Wynebau

Arwyneb gwastad neu grwm ar siâp 3D yw wyneb. Er enghraifft, mae gan giwb chwe wyneb, mae gan silindr dri wyneb, a dim ond un sydd gan sffêr.

Ymylon

Ymyl yw’r lle mae dau wyneb yn cyfarfod. Er enghraifft mae gan giwb 12 ymyl, mae 2 ymyl gan silindr a does dim gan sffêr.

Fertigau

Cornel lle mae ymylon yn cwrdd yw fertig. Er enghraifft mae gan giwb wyth fertig, mae gan gôn un fertig a does dim un gan sffêr.

Mae tri dimensiwn i siapiau 3D, sef hyd, lled a dyfnder.

Gweithgaredd 1 / Activity 1

Dewisa’r siâp sy’n ateb y disgrifiad:
ciwb - côn - sffêr - pyramid gwaelod sgwâr

Select the shape that fits the description:
ciwb (cube) - côn (cone) - sffêr (sphere) - pyramid gwaelod sgwâr (square bottom pyramid)

Gweithgaredd 2 / Activity 2

Cydweddwch y siapiau â'u priodweddau 3D.
Match the shapes to their 3D properties.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3

There's more to learn...

This guide
Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Beth yw priodweddau siapiau 3D?