Beth yw priodweddau siapiau 3D?

Priodweddau siapiau 3D

Mae gan siapiau 3D wynebau (ochrau), ymylon a fertigau (corneli).

Wynebau

Arwyneb gwastad neu grwm ar siâp 3D yw wyneb. Er enghraifft, mae gan giwb 6 wyneb, mae gan silindr 3 wyneb, a dim ond 1 sydd gan sffêr.

Ymylon

Ymyl yw’r lle mae 2 wyneb yn cyfarfod. Er enghraifft, mae gan giwb 12 ymyl, mae 2 ymyl gan silindr a does dim gan sffêr.

Fertigau

Cornel lle mae ymylon yn cwrdd yw fertig. Er enghraifft, mae gan giwb 8 fertig, mae gan gôn 1 fertig a does dim gan sffêr.

Mae tri dimensiwn i siapiau 3D, sef hyd, lled a dyfnder.

There's more to learn...

This guide
Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Beth yw priodweddau siapiau 3D?