Sut i ddefnyddio cyfeiriadau a throeon

Cyflwyno'r syniad o gylchdroi siapiau a'r termau clocwedd a gwrth-glocwedd.

Cyfeiriadau a throeon

Mae’n bosib defnyddio cyfeiriadau a throeon i esbonio siwrnai.

Cyfeiriadau yw cyfarwyddiadau fel ‘tri cham ymlaen’ neu ‘un cam yn ôl’. Rhain sy’n dweud wrthyt ti pa mor bell i fynd.

Gall troeon fod yn glocwedd (troi yr un ffordd â bysedd y cloc) neu’n wrthglocwedd (y ffordd groes i fysedd y cloc).

Gelli di wneud chwarter tro, hanner tro neu dro cyfan – byddai hwnnw’n mynd â ti’n ôl i ble cychwynnaist ti.

There's more to learn...

This guide
Cyflwyno'r syniad o gylchdroi siapiau a'r termau clocwedd a gwrth-glocwedd.

Sut i ddefnyddio cyfeiriadau a throeon