Sut i adnabod polygonau

Dewch i gwrdd a chymharu'r siapiau gwahanol ym mharti'r polygonau.

Mathau o drionglau

Y pedwar prif fath o drionglau a'u priodweddau.

Beth yw perimedr?

Sut i gyfrifo perimedr siâp.

Beth yw siapiau 3D?

Cyflwyno siapiau 3D a'r berthynas rhwng siapiau 3D a siapiau 2D.

Beth yw priodweddau siapiau 3D?

Dysgu am nodweddion siapiau 3D gan gynnwys ochrau a fertigau.

Beth yw rhwydi?

Cyflwyno rhwydi a'u perthynas â siapiau 3D.

Llinellau cymesuredd

Cymesuredd adlewyrchiad a sut i adnabod cymesuredd mewn siapiau 2D.

Beth yw ongl?

Onglau lem, aflem, sgwâr ac allblyg.

Beth yw llinellau paralel a pherpendicwlar?

Y gwahaniaeth rhwng llinellau paralel a pherpendicwlar.

Sut mae trawsnewid siâp

Sut i drawsffurfio siapiau trwy drawsfudiad, adlewyrchiad neu gylchdroi.

Sut i ddefnyddio cyfeiriadau a throeon

Cyflwyno'r syniad o gylchdroi siapiau a'r termau clocwedd a gwrth-glocwedd.

Beth yw brithweithio?

Cyflwyno'r syniad o frithweithio a siapiau sy'n gallu brithweithio.

Beth yw cyfesurynnau?

Sut i ddefnyddio cyfesurynnau er mwyn dod o hyd i drysor.