Sut i gynllunio darn ysgrifenedig

Mae Erin a Mali yn trafod hanfodion cynllunio tra’n creu llyfr comic eu hunain.

Beth yw blog?

Mae Erin yn awgrymu sut i wella blog Rhodri ac yn esbonio hanfodion blog da.

Beth yw idiomau?

Creda Mali bod Erin yn dweud idiomau ar hap ond mae pethau rhyfedd yn digwydd o’u cwmpas.

Beth yw berf?

Mae Joseff a Mali yn chwarae gêm fideo ‘Siwpyr Rasio Berfâu‘ am ferfau ac amser y ferf.

Sut i greu stori

Mae criw o ffrindiau yn creu stori gyffrous tra’n dyfalu ble mae Erin wedi mynd.

20 Classroom videos

We have a selection of great videos for use in the classroom