My family

Do you know how to talk about your family in Irish? Learn some helpful words and phrases and test yourself on others you may already know!

Cá mhéad duine atá i do theaghlach?

..... i mo theaghlach.

Tá ceathrar i mo theaghlach, mo mháthair, m'athair, mo deirfiúr Aoife agus mé féin san áireamh.

How many people are in your family.

There are ..... in my family.

There are four in my family, my mother, my father, my sister Aoife and myself included.

When talking about how many people are in your family in Irish, you use different words to count people than for counting things - duine amháin, béirt, triúr. Make sure to follow the rules when counting people.

Tá ceathrar i mo theaghlach - There are four in my family

Conaím le mo mhamaí / mo dhaidí.

Conaíonn mo sheanmháthair linn.

Cá mhéad deartháir atá agat?

Tá deartháir amháin agam.

Tá beirt / triúr / ceathrar / cúigear deartháir atá agam.

I live with my Mum / my Dad.

Our grandmother lives with us.

How many brothers do you have?

I have one brother.

I have two / three / four / five brothers.

Cá mhéad deirfiúr atá agat?

Tá deirfiúr amháin agam.

Tá beirt / triúr / ceathrar / cúigear deirfiúr atá agam.

How many sisters do you have?

I have one sister.

I have one / two / three / four / five sisters.

Níl deartháir nó deirfiúr atá agam.

Is páiste aonair mé.

Is leathchúpla mé.

Cad é an t-ainm atá air / uirthi?

..... an t-ainm atá air / uirthi.

I don't have any brothers or sisters.

I'm an only child.

I'm a twin.

What is his / her name?

..... is his / her name.

Mo theaghlach

My family

Look at the illustration below of all the different words for family members in Irish. Test yourself to see how many you can remember!

1 of 2

Daoine eile sa teaghlach

Other people in the family

IrishEnglish
leasathairstepfather
leasmháthairstepmother
leasdeartháirstepbrother
leasdeirfiúrstepsister
nianephew
neachtniece
col ceathraircousin